Maak een afspraak met onze adviseurs!
Home | Bestaand Stamrecht

Bestaand stamrecht

Tot 1 januari 2014 bestond de mogelijkheid om een ontslagvergoeding geheel of gedeeltelijk aan te spreken voor het bedingen van stamrecht. Een stamrecht is een recht op direct ingaande of uitgestelde periodieke uitkeringen. Door het toepassen van de stamrechtvrijstelling kan onder voorwaarden de belastingheffing worden uitgesteld. Niet de inleg van het stamrecht (de ontslagvergoeding) maar de periodieke uitkeringen zelf worden belast. Door de periodieke uitkeringen over meerdere jaren te laten plaatsvinden, wordt de belastingheffing over deze jaren uitgesmeerd en kan een fiscaal voordeel worden gerealiseerd.

Een stamrecht kan worden ondergebracht bij:

Bestaand stamrecht wordt in principe gerespecteerd, zolang het stamrecht blijft voldoen aan de wet- en regelgeving, zoals dit tot 1 januari 2014 gold. Een uitzondering hierop is, dat tegenwoordig ook (gedeeltelijk) afkoop van stamrecht is toegestaan. Indien u vragen hebt over uw bestaande stamrecht of de mogelijkheden van het afkopen, voortzetten of overhevelen van het bestaande stamrecht wenst te bespreken, kunt u uiteraard een beroep doen op de uitgebreide kennis en ervaring van de adviseurs van Acadium Bastion.

Contact: 010 - 403 11 11
ma t/m vr: 8:30 - 17:15

Veelgestelde vragen
Gouden Handdruk Specialist
Gouden Handdruk Specialist